Bomen kappen Ermelo Harderwijk

Deze week is het bomen kappen Ermelo Harderwijk afgerond. Drie eiken zijn beschadigd door een schuttingbrand aan de voet van de eikenbomen zijn verwijderd d.m.v. klim- en afvangtechniek. Dit was noodzakelijk omdat een hoogwerker niet bij de plaats zelf kon komen en omdat er zeer beperkte werkruimte aanwezig was om veilig te kunnen werken.

Hieronder volgt een samengevat onderzoek geconstateerd door onze boomverzorger, waarna (na het verstrekken van vergunning) het kappen van eiken is vrijgegeven. Op 21 mei 2016 hebben wij een boomkwaliteitscontrole uitgevoerd. Onderstaand volgen puntsgewijs onze bevindingen:

Visuele waarnemingen

  • Taksterfte in de kroon – 70-80% / voornamelijk aan één zijde. Geen (her)groei van blad en/of knoppen zichtbaar.
  • Brandschade aan de schors, beginnend net boven de voet oplopend tot ca. 4 m. hoogte. De voet heeft intense stralingswarmte opgelopen (zwart geblakerd); naar boven toe minder stralingswarmte.

Constatering

Cambium, gelegen achter de schors en bast is door de stralingswarmte onherstelbaar beschadigd tijdens de groeiperiode. Gevolg is een blokkade in de sapstroom omdat de vaten in het cambium tijdens de stralingswarmte zijn “geëxplodeerd.” Met name eiken zijn hier zeer gevoelig voor. Dit uit zich in acute takkensterfte in de kroon, vaak aan één zijde. Bij beuken wordt ditzelfde verschijnsel veroorzaakt door te vroeg opsnoeien waardoor de zon de bast verhit. (Zonnebrand.) Er is de stralingshitte opgetreden tijdens een brand aan de schutting, direct geplaatst achter de Eik zelf.

Onderhoudshistorie

In 2015 is de kroon gesnoeid. Dit was duidelijk waarneembaar waaruit blijkt dat in dat jaar voor de brand normale groei heeft plaats gevonden. Kapadvies vanwege het feit dat slechts 25% van de kroon aan één zijde levensvatbaar is. Omdat de boom op een verhoging (talud) staat en naar het huis overhelt is kappen noodzakelijk. Voor meer advies klik op: boomverzorging.

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken?
Reesink Hoveniers staat u graag te woord! Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat Reesink Hoveniers voor u kan betekenen?