5-1024x768

Bestrating en stratenmaker

Vooral op kleigrond in Zeewolde, Almere en Lelystad is het sterk aan te bevelen bestratingen uit te besteden aan erkende stratenmakers die de nodige ervaring hebben opgedaan. Ervaring en vakkennis op kleigrond. Bestrating op zandgronden op de Veluwe en in het Gooi vragen veel minder voorbereiding. Op kleigrond zijn een aantal factoren belangrijk die de kwaliteit van bestratingen op langere termijn bepalen. Daarover ziet u onder de rubriek “grondwerk” meer. Reesink Hoveniers heeft sinds 1991 de nodige expertise opgedaan hoe de ondergrond van bestrating (het cunet) op te bouwen. Verder is de nodige specialisatie opgedaan in herbestrating. Dit omdat vele bestratingen op een onvoldoende verstevigd cunet zijn aangelegd. En dan is goedkoop duurkoop! Goed aangelegde bestrating op (natte) kleigrond is door een goede voorbereiding best wel prijzig. Afhankelijk van de aanschaf van het materiaal en uitgaande van de goedkoopste materialen moet u incl. grondwerk al gauw denken aan een m2 prijs van 40 tot 60 euro. (Grondwerk – levering granulaat en/of zand – afvoerkosten kleigrond – levering materialen – arbeid stratenmaker.)

De prijsindicatie is een richtlijn bij nieuwbouw. Bij een project waarbij bestaande bestrating (renovatie) moet worden verwijderd komen de kosten van verwijderen en afvoeren steenmaterialen er nog bij. Door een prijsindicatie af te geven willen wij graag benadrukken bestratingen goed door stratenmakers met vakkennis aan te laten leggen. Tegenwoordig zijn de materialen en de afvoerkosten zo sterk in prijs gestegen dat u de duurzaamheid van uw bestrating tegen de kostprijs moet afwegen.

Grondwerk

De volgende factoren zijn bepalend hoe grondwerk moet worden uitgevoerd: 1. De ligging van het project. Hoe hoog is de grondwaterstand? Verwijzing project natte kleigrond in Zeewolde… wat zijn de mogelijkheden. Dit bepaald de afwatering, hetzij via hemelwaterafvoer door putten of sleufgoten, hetzij via drains of een combinatie daarvan. Daarbij moet de aanwezigheid van kwelwater (langs dijken) worden bepaald. 2. Is er een veenlaag onder de kleilaag aanwezig? Hoe is dan na zakken te voorkomen? 3. Ligt het project op een ouder gedeelte? Dan is hoogst waarschijnlijk de kleilaag voldoende ingeklonken hetgeen resulteert in minder voorbereiding. 4. Omdat op kleigrond de huizen gebouwd zijn op heipalen, zakt de kleigrond vooral in net onder de draagbalken waar de gevels op zijn gebouwd. Dit is te zien aan terrasbestrating en de tuinpaden langs de gevels. De bestrating is het meest verzakt net tegen de gevel, dus daar waar de kleiondergrond zich heeft verdicht onder de draagbalken, rustend op de heipalen. 5. Overgangsgebieden naar Harderwijk (Zeewolde zuid) liggen voornamelijk op zandgrond en daar is bijna geen voorbereiding aan het cunet van toepassing. In al deze 5 factoren kan Reesink Hoveniers flexibel inspelen door inzet van eigen materieel. Lichte rupskranen en wielladers worden ingezet zodat er weinig schade wordt toegebracht op plaatsen waar zeker kleinere grondverzetmachines niet hoeven te komen. Ook de afvoer van klei en steenmateriaal kan met eigen kippers worden gedaan. Dit is weer van toepassing op plaatsen waar zwaar vrachtverkeer niet mag komen.

Sierbestrating

Voor een stratenmaker is de aanleg van sierbestrating toch wel het mooiste om te doen. Buiten het “normale” straatwerk als de bestrating van BKK-klinkers en 30/30 of 40/60 betontegels valt het meeste onder sierbestrating. De levering van “normale” bestrating kan al tegen een kostprijs van 12 tot 18 euro. Goedkopere sierbestrating ligt gemiddeld tussen 18 en 35 euro, exclusieve sierbestrating wordt geleverd voor gemiddeld 35 tot 55 euro. In de laatste categorie worden gebakken klinkers, natuursteen en hoog kwalitatieve tegels met coating geleverd. Sierbestrating moet dan ook zorgvuldig in alle vakbekwaamheid gelegd worden. Perfecte vormen onder juist afschot afgewerkt. Zaagwerk in detailafwerking .In het menu van onze website zijn onder projecten veel voorbeelden te zien waarbij een korte beschrijving.

Erkend hoveniersbedrijf

Reesink Hoveniers heeft als erkend hoveniersbedrijf all-round hoveniers in dienst; gespecialiseerd in bestrating toegepast in hovenierswerkzaamheden. Dit heeft een groot voordeel. Ontwerp, tuinaanleg en bestratingen als ook aftersale worden uitgevoerd binnen één bedrijf. Daarbij kan datzelfde bedrijf inspringen op alle onderhoudswerkzaamheden. Hierbij verwijzen wij naar de pagina tuinonderhoud. Daaronder valt ook een vakkundig advies over het schoonhouden van uw bestrating met de juiste middelen. Veel stratenmakers en/of stratenmakersbedrijven willen tegenwoordig hovenierswerk realiseren zonder een gedegen vakopleiding. Helaas resulteert dat vaak in tuinontwerpen waarbij zowel het ontwerp, de beplantingskeuze en de uitvoering vraagtekens oproepen. Het succes van een duurzaam ontwerp cq. uitvoering begint toch echt bij een erkend hoveniersbedrijf!

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken?
Reesink Hoveniers staat u graag te woord! Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat Reesink Hoveniers voor u kan betekenen?