Bijsluiter

behorende bij de Algemene voorwaarden en opgesteld door Reesink Hoveniers

A. Graszoden:

Veranderde wetgeving heeft bepaald dat graszodenkwekerijen geen herbiciden meer mogen toepassen. Eventueel onkruid en/of andersoortige grassen voorkomend in de graszode of later in het door opdrachtnemer aangelegde gazon zijn daarom niet voor verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Het is mogelijk dat onkruidzaden, voorkomend in de onderlaag of overwaaiend van belendende percelen, kunnen kiemen in het pas aangelegde gazon.

Mogelijke problemen die buiten de verantwoordelijkheid vallen van opdrachtnemer en die kunnen ontstaan na de aanleg van uw gazon:

 • Bij te weinig water geven kan indroging en daarmee geel- of roodverkleuring ontstaan;
 • Ondanks dat u water geeft kan bij sterke zonnebrand (niet voortijds te voorspellen) toch geelverkleuring ontstaan.

B. Beplantingen:

In de offerte is een stelpost beplanting opgenomen, helemaal aangepast op uw budget. Na de tuinaanleg gaat opdrachtnemer (indien gewenst) samen met opdrachtgever naar een handelskwekerij voorzien van een groot assortiment beplanting. Opdrachtnemer stelt samen met opdrachtgever een sortiment samen waarbij opdrachtgever kan zien wat hij koopt en tegen welke prijs. U wordt hierin begeleid door opdrachtnemer (met 40 jaar ervaring en goede kennis van beplanting op zowel zand- als kleigrond. Daarnaast heeft hij kennis van voor- en nadelen van planten wat betreft ziekten en levensduur). Dit is geheel kosteloos en zonder verplichting!

Garantie: Opdrachtgever heeft volledig garantie op beplantingen met kale wortel en op gekluit plantgoed. De garantie eindigt wanneer het door de opdrachtnemer verwerkte plantgoed aanslaat (groei vertoont). Op het door de opdrachtgever zelf verwerkte plantgoed berust geen garantie. Afsterving door droogte, ziekten, plagen of waterovervloed (onvoorziene externe factoren) wordt niet door opdrachtnemer vergoed.

Plantgoed dat het gehele jaar door geplant kan worden (uit de zg. containerteelt) valt buiten de garantie. Containerplanten hebben doorgaans geen uitval behalve wanneer niet voldoende water wordt gegeven.

C. Houtproducten:

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van regen en zonneschijn verkleurt hout. Ook kunnen er krimpnaden en/of scheuren in het hout optreden. Dit is een normaal verschijnsel. Krimp en het uitzetten van hout zijn oorzaken van klemmende tuindeuren. Uiteraard probeert opdrachtnemer dit zoveel mogelijk te voorkomen door tuindeuren te leveren met een stalen frame en indien mogelijk (afhankelijk van het sluitwerk) ruimte in te passen voor het uitzetten van hout. Een zogenaamde “aanslagligger” voorkomt het zicht op deze extra ruimte. In hoeverre hout uitzet is van tevoren nooit in te schatten. Daarom wordt het verhelpen van een klemmende deur en/of raam (afhankelijk van garantiebepalingen) tegen het gebruikelijke uurtarief berekend.

TIP: gebruik voor uw poort of tuindeur betonpalen (stormvast verankerd) met een deurkozijn. Bij gebruik van hardhouten palen is minimaal een paal van 10×10 centimeter vereist. Goedkopere palen (7×7 centimeter) buigen onder het gewicht van de poortdeur en zullen vrijwel altijd een klemmende deur veroorzaken.

Zorgplicht: opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan houtproducten. Het vooraf impregneren van hout (blokhutten en tuinhuisjes) is niet afdoende voor de duurzaamheid in de toekomst. Het verduurzamen d.m.v. verven wordt afgeraden i.v.m. krimp en uitzetten van hout. Gebruik altijd een goede beits!

Tropisch hardhout: ook tropisch hardhout werkt onder invloed van de weersomstandigheden. Bankirai (vlonderdelen) heeft de eigenschap (afhankelijk van de ouderdom) krom te trekken. Dit is vooraf niet te voorzien en het herstellen daarvan valt onder onvoorziene werkzaamheden. Opdrachtnemer zoekt mede ten voordele van opdrachtgever  naar goede alternatieven zoals het gebruik van Keruing hardhout.

Bamboe: aangeraden wordt om bij bamboeproducten (bamboepalen) de juiste olie te gebruiken om verkleuring tegen te gaan. Bamboe is zeer duurzaam, het gebruik van olie is van esthetisch belang en blijft zodoende een sieraad in uw tuin!

Tuinschermen: laat u niet misleiden door goedkope aanbiedingen. Vaak wordt u een 19-planks tuinscherm aangeboden terwijl een 17-planks tuinscherm wordt geleverd (de 2 dragende planken waarop geschroefd is, worden dan meegeteld). De dikte van het hout, de wijze waarop geschroefd is, etc. bepalen mede de prijs. Het plaatsen van de tuinschermen en daarmee de schutting gebeurt door opdrachtnemer zeer zorgvuldig. Uw schutting wordt standaard stormvast verankerd en met grote precisie geplaatst.

D. Steenmaterialen:

Hierin is zeer veel mogelijk, maar kan ook veel fout gaan. Wat betreft bestratingsmaterialen geven wij graag advies. Helaas komt het voor dat de door de klant zelf uitgezochte bestratingsmaterialen later niet aan de verwachtingen voldoet. Verkleuring of vergrijzing van een terras is dan vaak een domper op de tuinbeleving. Ook bestrating die achteraf niet schoon te krijgen is zorgt voor enorme teleurstelling. De uitspraak “goedkoop is duurkoop” blijkt dan van toepassing.

Opdrachtnemer brengt u graag in contact met een gerenommeerd toeleveringsbedrijf dat u rondom adviseert en kan wijzen op de voordelen, maar ook niet nalaat de nadelen te noemen. En juist dit laatste gebeurt niet overal.

Voorbereiding straatwerk: voordat het eigenlijke straatwerk begint wordt (met name op kleigrond) het noodzakelijke grondwerk gedaan. Een stabiele ondergrond (het cunet) is essentieel om spoorvorming en verzakkingen in het straatwerk te voorkomen. Bespaar niet op een goede voorbereiding. Vóór nieuwbouw van uw woning kunt u ons altijd contacten waarna u kostenbesparende tips kunt ontvangen in de voorbereiding van grond- en straatwerk.

E. Gebruik materialen:

Ook steenmaterialen kunnen kapot. De dikte van een tegel bepaalt of deze nu geschikt is voor een terras of voor een oprit. De meeste tegels kunnen niet afgetrild worden, ook niet met een beschermende rubberplaat. Deze beperking leidt ertoe dat er minder keuze is voor de bestrating van een oprit. Niet voor niets zijn de meeste klinkers en/of tegels voor een oprit meer dan 6 cm dik.

Overweeg een goede afwatering! Dit kan een putje zijn of een sleufgoot over de volle breedte van het terras. Bij het ontbreken van een goede afwatering zal (met name op kleigrond) het overtollige water via een drain afgevoerd moeten worden.

Zaagkosten: klinkers en tegels kunnen in elk verband gelegd worden. Realiseert u zich welk verband meer zaagkosten en meer zaagverlies geeft.

Onderhoud: Gebruik nooit een hogedrukreiniger voor het schoonspuiten van uw bestrating, zeker niet één met een freeskop! Gebakken bestrating kan hier weliswaar beter tegen en blijft ook langer mooi. De exclusiviteit van gebakken bestrating vertaalt zich in een hogere prijs.

Goedkopere betonprodukten zonder coating of toplaag zullen sneller verkleuren, vergrijzen of vervuilen. Betonprodukten met coating zijn te vinden onder bijvoorbeeld Marlux-producten. Die met een toplaag (natuursteen) zijn te vinden in het MBI-segment. Hard natuursteen en keramische tegels blijven lang mooi, maar zijn kostbaar in aanschaf.

Om onkruidgroei in bestrating te voorkomen kan een elastische voeg aangebracht worden. De juiste voeg op de juiste bestrating vraagt de nodige expertise. Veel voegproducten kunnen vlekken achterlaten op nieuwe bestrating. Een goed verdicht en gestabiliseerd cunet is noodzakelijk wanneer u besluit uw terras te willen gaan voegen.

F. Overlast & omgeving:

Opdrachtgever laat de directe omgeving duidelijk weten dat tijdens de werkzaamheden overlast kan ontstaan door te plaatsen containers. Een bestaand tekort aan parkeerplaatsen zal frustratie kunnen opleveren in de buurt. Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid in de directe werkomgeving en dient de daarvoor vereiste waarschuwingssignalen aan te brengen.

Hinderlijk lawaai van machines is niet te voorkomen. Opdrachtnemer mag bij de wet om 07.00 uur beginnen (bij een hittegolf om 06.00 uur).

Opdrachtnemer is verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen om verzakking of schade te voorkomen aan openbaar en/of mandelig terrein. Daarvoor worden (en kunnen indien onvoorzien, ook achteraf) noodzakelijke kosten gemaakt die vooraf kenbaar gemaakt worden aan opdrachtgever.

Voor aanvang van de werkzaamheden en direct na de oplevering bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer waar in de werkomgeving schade aanwezig is en waar eventuele schade is toegebracht door de opdrachtnemer. Dit kan schriftelijk of fotografisch vastgelegd worden.

G. Gebruik machines & machinale (grond)bewerking:

 • De berekende verhuurtarieven van het gebruik van machines zijn in overeenstemming met de gebruikelijke tarieven zoals door plaatselijke verhuurbedrijven berekend;
 • De verhuurtarieven zijn exclusief brandstof- verzekerings- en schoonmaakkosten;
 • Het advies om na nieuwbouw de grond diep te spitten (voor een goede ontwaterende of drainerende werking) houdt in dat de grond opnieuw inklinkt of na zakt. Het aanbrengen van drainage en hemelwaterafvoer verdient de voorkeur;
 • Grondbewerking (voor bijvoorbeeld gazonaanleg) kan ook resulteren in verdichting; met name als kleigrond in droge toestand zeer poreus wordt verwerkt. Zand mengen (50%) met de bovenlaag van 20-40 cm. kan dichtslibben voorkomen;
 • Inzet van de door de opdrachtnemer benodigde machines gebeurt met medeweten en in overeenstemming van de opdrachtgever. Dit conform de wederzijds geaccepteerde verhuurtarieven en afspraken. Directe schade toegebracht door het gebruik van machines (in huur of verhuur) wordt vergoed door de opdrachtnemer. Gevolgschade valt buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer, tenzij grove nalatigheid is bewezen. Onder gevolgschade kan worden verstaan:

I.  Zoutschade die niet te voorkomen is bij gladheidsbestrijding, immers de veiligheid van personen dient primair gewaarborgd te zijn (zoutschade aan niet zichtbare beplanting)

II.  Aandrukken of beschadigen van drains waarvan de locatie niet bij de opdrachtnemer bekend was (zie ook artikel 5);

III.  Het wel of niet aanwezig zijn, of het wel of niet ontstaan van ondergrondse storende grondlagen na gebruik van machines, al dan wel of niet voor of na grondbewerking;

IV.  (In)directie droogte- of natschade voorkomend uit G5 punt II en III;

V.  Veranderende grondwaterstand door beleid van (lokale) overheden;

VI.  Weersinvloeden als overvloedige regenval of extreme droogte.

H. Reviews:

Geplaatste reviews door de opdrachtgever: opdrachtnemer stelt beperkingen aan de inhoud van de reviews welke de opdrachtgever plaatst. Opdrachtnemer controleert reviews actief op de inhoud en zal reviews welke niet voldoen aan de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer, of onterecht belastend zijn, (laten) verwijderen. De kosten hiervan evenals de toegebrachte schade komen voor rekening van opdrachtgever met een minimum van € 500, = excl. Btw.

Als in de aanhef van de Algemene Voorwaarden van Reesink Hoveniers genoemd dient het wederzijds belang zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
 • Een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten t. a. v. (personeel van) opdrachtnemer;
 • Een review mag geen links en/of scripts bevatten; en
 • Een review dient te zijn toegevoegd door de opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de opdrachtnemer aan wie de opdrachtgever voortijds een reactie tot plaatsing heeft gegeven en/of waarmee de opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.
Wilt u vrijblijvend een afspraak maken?
Reesink Hoveniers staat u graag te woord! Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat Reesink Hoveniers voor u kan betekenen?